1. Nové vozidlá
  2. Už čoskoro
  3. Yaris
  4. Paprsek3

Proaktívny asistent riadenia (PDA) – asistent spomaľovania

Tento systém podporuje hladké spomaľovanie po uvoľnení akceleračného pedála pri priblížení sa k vpredu idúcemu vozidlu.